iTMOi Akram Khan-Lisbon

iTMOi Akram Khan-Lisbon

Othello Moscow

Othello Moscow

Ubumuntu Arts Festival Rwanda

Ubumuntu Arts Festival Rwanda

Kwita Izina 2019

Kwita Izina 2019

Kwibuka25_Rwanda

Kwibuka25_Rwanda

Rigoletto KNO Seoul

Rigoletto KNO Seoul

Crime & Punishment-Moscow

Crime & Punishment-Moscow

Moon Opera-dance-Beijing

Moon Opera-dance-Beijing

Ubumuntu-arts festival-Rwanda

Ubumuntu-arts festival-Rwanda

iTMOi-dance-World tour

iTMOi-dance-World tour

Wagners Ring Cycle-ROH

Wagners Ring Cycle-ROH

Romeo & Juliet-Tokyo

Romeo & Juliet-Tokyo

Fidelio-opera-La Scala Milan

Fidelio-opera-La Scala Milan

Beethoven 9th Symphony-Tokyo

Beethoven 9th Symphony-Tokyo

Adam Zero-dance-Bremerhaven

Adam Zero-dance-Bremerhaven

Kwibuka20-stadium event-Rwanda

Kwibuka20-stadium event-Rwanda

Celtic Woman-USA tour

Celtic Woman-USA tour

Elite Models-The Look-Shenzhen

Elite Models-The Look-Shenzhen

Celtic Woman-TV special-Dublin

Celtic Woman-TV special-Dublin

Greek Passion- ROH

Greek Passion- ROH